Chính sách chất lượng

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei chuyên sản xuất các loại sản phẩm thép thanh vằn cho cốt bê tông, thép hình, thép thanh tròn trơn và thép cuộn cho xây dựng và gia công, cung cấp cho nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.


Trong vai trò nhà sản xuất thép, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đề ra CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG như sau:

1. VKS luôn mở rộng thương hiệu của mình để cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau nhằm làm hài lòng Khách hàng và giảm rủi ro vể chất lượng bằng các hành động phòng ngừa.


2. VKs luôn tuân thủ các yêu cầu chất lượng, các tiêu chuẩn như TCVN và các yêu cầu thỏa đáng của Khách hàng được xác nhận bởi VKS;


3. VKS chú trọng cải tiến liên tục Hệ Thống Quản Lý Chất LƯợng bằng cách bảo đảm và xem xét việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trên cơ sớ nhận thức hệ thống trong toàn tổ chức của Công ty.
 
Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thép Vina Kyoei cam kết đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo và nguồn lực hợp lý để thực thi và cải tiến liên tục Hệ Thống Quán Lý Chất Lượng thành công.