Tin tức

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 3/2022 và Quý I năm 2022

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 3/2022 và Quý I năm 2022

Quý I năm 2022, Tăng trưởng GDP vượt mốc 5% và tăng dần qua các quý cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị để thúc đẩy phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp quý I/2022 tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 7,79%, ngành xây dựng tăng 2,57%, thấp hơn tốc độ tăng 6,53% của quý I năm 2021
Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 2/2022 và 2 tháng đầu năm 2022

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 2/2022 và 2 tháng đầu năm 2022

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022: Sản xuất thép thành phẩm 2 tháng đầu năm 2022 đạt 5,117 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 5,014 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 1.126.017 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN XUẤT HÀNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN XUẤT HÀNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN XUẤT HÀNG T1/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHO VẬT TƯ T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHO VẬT TƯ T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHO VẬT TƯ T1/2022
Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 12/2021 và năm 2021

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 12/2021 và năm 2021

Ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2021 cũng ghi nhận những dấu ấn tăng trưởng tích cực. - Sản xuất thép thô cả năm ước đạt 23 triệu tấn, tăng 16% so với năm 2021. - Sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 33 triệu tấn, tăng 19% và bán hàng thép thành phẩm các loại đạt 29 triệu tấn, tăng 16%.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T1/2022