Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN XUẤT HÀNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN XUẤT HÀNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN XUẤT HÀNG T1/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHO VẬT TƯ T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHO VẬT TƯ T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHO VẬT TƯ T1/2022
Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 12/2021 và năm 2021

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 12/2021 và năm 2021

Ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2021 cũng ghi nhận những dấu ấn tăng trưởng tích cực. - Sản xuất thép thô cả năm ước đạt 23 triệu tấn, tăng 16% so với năm 2021. - Sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 33 triệu tấn, tăng 19% và bán hàng thép thành phẩm các loại đạt 29 triệu tấn, tăng 16%.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG T1/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2022
Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 11/2021 và 11 tháng đầu năm 2021

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 11/2021 và 11 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp trong tháng Mười Một tiếp tục khởi sắc khi các địa phương trên cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 10/2021 và 10 tháng đầu năm 2021

Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 10/2021 và 10 tháng đầu năm 2021

Sản xuất công nghiệp trong tháng Mười khởi sắc khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường mới.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2021