Malaysia và Kazakhstan bị loại bỏ khỏi danh sách được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài

Ngày 20/11, Bộ Công Thương đã có thông báo chính thức về việc loại bỏ Malaysia và Kazakhstan ra khỏi danh sách các nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho sản phẩm phôi thép và thép dài.

Cụ thể, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

malaysia va kazakhstan bi loai bo khoi danh sach duoc loai tru ap dung bien phap tu ve doi voi thep dai
Bộ Công Thương loại bỏ Malaysia và Kazakhstan ra khỏi danh sách các nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho sản phẩm phôi thép và thép dài

Ngày 31/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ này.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của WTO và Luật Quản lý ngoại thương (Điều 92), các nước đang phát triển thỏa mãn 2 điều kiện dưới đây sẽ được loại trừ không bị áp dụng biện pháp tự vệ: Lượng nhập khẩu từ từng nước vào Việt Nam không vượt quá 3% lượng nhập khẩu vào Việt Nam; Tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam của các nước này không vượt quá 9% tổng nhập khẩu vào Việt Nam.

Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu của Hải quan Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn quý 3/2019, lượng nhập khẩu sản phẩm thép dài từ Malaysia đạt trên 3% (vượt ngưỡng không đáng kể).

Vì thế, ngày 20/11/2019, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định số 3463/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Cụ thể, đối với mặt hàng phôi thép: Loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Đối với mặt hàng thép dài: Loại Malaysia khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

(Nguồn: Thu Hà - congthuong.com.vn)

Quyết định 3463/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.